OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Platby jsou určeny na úhradu nákladů, spojené s činností etické komise (provoz kanceláře EK, náklady související s posuzováním a projednáváním studie, její administrací a dále dozorování po celou dobu trvání klinického hodnocení).

Ceny stanovilo ekonomické oddělení FN u sv. Anny v Brně s platností od 01.03.2017 kalkulací takto:

1. Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení multicentrické etické komise: 40 000 Kč (je-li více než 10 center, pak za každé centrum nad 10 další částka 4 000 Kč). Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení: 5 000 Kč za každé centrum.

2. Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení místní etické komise (posuzuje klinické hodnocení pouze v místě provádění): 10 000 Kč.

3. Monocentrické klinického hodnocení (existuje pouze jediné centrum): 20 000 Kč. Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení: 5 000 Kč.

4. Klinická zkouška zdravotnického prostředku (dle platné legislativy jde o posouzení celé dokumentace i příslušného centra; nelze posuzovat z pozice multicentrické Etické komise): 20 000 Kč.

5. Projednání amendmentů ke klinickým hodnocením (mimo amendmenty administrativního charakteru): 5 000 Kč

6. Administrativní činnost spojená s opakovaným posouzením žádosti o povolení klinického hodnocení se stejným EudraCT number = platba jako za Amendment: 5 000 Kč.

7. Neintervenční klinická studie: 10 000 Kč.

Ke všem uvedeným částkám bude připočteno DPH 21% (neplatí pro studie s fakturační adresou mimo ČR).

Platby musí být prováděny pouze na základě faktury vydané Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, a to převodem na účet: 71138621/0710, Česká národní banka, pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1