OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Systém řízení kvality péče a bezpečí ve FNUSA

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se dlouhodobě orientuje na zlepšování kvality všech poskytovaných služeb. Kvalita a bezpečnost je pro nás prioritou a jednoznačným ukazatelem hospodárnosti, efektivity a účelnosti.

Zásady neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb vyhlásilo vedení FNUSA v deklarovaném prohlášení o politice řízení a následně ve svých strategických záměrech, které jsou orientovány na:

ZÁJMY PACIENTŮ A VŠECH ZAINTERESOVANÝCH STRAN,

abychom byli vnímáni jako nemocnice s dobrou pověstí a jasně definovanými pravidly kvality poskytované péče.

ZAMĚSTNANCE, JEJICH PODPORU A VEDENÍ,

abychom byli vnímáni okolím a vlastními zaměstnanci jako atraktivní zaměstnavatel, který umí vést a řídit.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ,

abychom se stali procesně řízenou nemocnicí s jasně standardizovaným pořádkem v dokumentech, pravomocech i povinnostech.

SYSTÉM, STABILITU A BEZPEČNOST,

abychom díky aplikaci moderních, systémových metod řízení dosahovali stabilně lepších výsledků v kvalitě.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, ANALÝZU A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ INFORMACÍ,

abychom se díky neustálému sledování výkonnosti a efektivnosti stali neustále učící se organizací.

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

abychom byli vnímáni jako instituce, která díky aplikaci principů společenské odpovědnosti bere vážně důvěryhodnost, transparentnost a rovný přístup vůči všem svým zainteresovaným stranám.
 

Samostatně certifikovaná a/nebo akreditovaná pracoviště

 
 
Oddělení klinické biochemie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Oddělení klinické hematologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Mikrobiologický ústav systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Ústav klinické imunologie a alergologie – Oddělení laboratorní imunologie  systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Ústav soudního lékařství – úsek toxikologie systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
I. patologicko - anatomický ústav systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Krevní banka systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009
certifikát vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s.
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013
osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.
FNUSA – ICRC systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009
Klinicko-farmakologická jednotka certifikát vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s. 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1