OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Indikátory za rok 2016

INDIKÁTOR

ČITATEL/JMENOVATEL

HODNOTA INDIKÁTORU

1.  Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby

Čitatel dodá ZZS

/796

/796

 

2.  Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární

spádové oblasti

796/ 407 000

196 na 100 000

3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové

oblasti KCC.

796/586 000

136  na 100 000

4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech.

531/796

67 %

5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.

151/574

26 %

6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech.

126/151

83 %

7.  Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech.

39/697

6 %

8.  Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.

I161   30/108   prům.věk   74

I162   1/13       prům.věk   67

I163   68/727   prům.věk   81

I164    1/12      prům.věk   86

28 %

  8 %

  9 %

  8 %

9 . Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových

tepen v KCC/IC v procentech

49/574

9 %

10.  Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech.

31/126

24 %

11.  Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech.

81/693

12 %

12.  Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45).

16

16 dnů

 
Indikátory za rok 2015
INDIKÁTOR ČITATEL/JMENOVATEL HODNOTA INDIKÁTORU
1. Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby

Čitatel dodá ZZS

/812

/812

2. Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární

spádové oblasti

812/ 407 000 199 na 100 000

3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové

oblasti KCC.

812/ 586 000 139 na 100 000
4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech. 542/812 67 %
5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.

126/606

21 %
6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech. 80/126 63 %
7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech. 42/729 6 %
8. Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.

I160   6/34     prům.věk   66

I161   19/124   prům.věk     77

I162   3/17       prům.věk   84

I163   64/797  prům.věk     82

I164   1/19     prům.věk   82

18 %

15 %

18 %

8 %

5 %

9 . Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových

tepen v KCC/IC v procentech

34/606 6 %
10. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech. 34/139 24 %
11. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech. 79/734 11 %
12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45). 16 16 dnů
 
 
Indikátory za 2. pololetí 2014
INDIKÁTOR
ČITATEL/JMENOVATEL
HODNOTA INDIKÁTORU
 1. Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby
Čitatel dodá ZZS
/343
/343
 2. Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti.
343/407 000
84 na 100 000
 3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové
oblasti KCC.
343/586 000
59 na 100 000
 4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech.
161/343
47 %
 5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.
54/250
22 %
 6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech.
28/54
52 %
 7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech.
19/311
6 %
 8. Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.
I160     0/10     prům.věk
I161    11/51     prům.věk   67
I162     0/40     prům.věk
I163     21/322 prům.věk     80
I164     0/15       prům.věk
22%
7%
 9 . Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech.
8/250
3 %
 10. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech.
10/65
15 %
 11. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech.
19/309
6 %
 12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45).
17
17 dnů

 

Indikátory za 1. pololetí 2014
INDIKÁTOR
ČITATEL/JMENOVATEL
HODNOTA INDIKÁTORU
1.  Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Čitatel dodá ZZS
/315
/315
2.  Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti.
315/407 000
77 na 100 000
3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové oblasti KCC.
315/586 000
53  na 100 000
4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech.
158/315
50 %
5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.
37/237
16 %
6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech.
17/37
46 %
7.  Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech.
30/291
10%
8.  Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.
I160      4/12,    prům. věk: 55
I161     14/50,   prům. věk: 74
I163     25/308, prům. věk: 78
I164     2/10,     prům. věk: 86
33 %
28 %
8   %
20 %
. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech.
11/237
5 %
10.  Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech.
34/66
52 %
11.  Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech.
27/303
9 %
12.  Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45).
20 dnů
20 dnů
 Indikátory za 2. pololetí 2013
INDIKÁTOR
ČITATEL/JMENOVATEL
HODNOTA INDIKÁTORU
1.  Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby
1/364
2/364
0,27 %
0,55 %
2.  Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti.
364/407 000
89 na 100 000
3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové oblasti KCC.
364/443 000
82 na 100 000
4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech.
191/364
52 %
5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.
50/273
18 %
6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech.
22/50
44 %
7.  Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech.
10/335
3 %
8.  Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.
38/443, prům. věk 78
9 %
. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech.
9/273
3 %
10.  Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech.
14/80
18 %
11.  Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech.
27/355
8 %
12.  Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45).
21 dnů
21 dnů
Indikátory za 1. pololetí 2013
INDIKÁTOR
ČITATEL/JMENOVATEL
HODNOTA INDIKÁTORU
1.  Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby
Čitatel dodá ZZS
/361
/361
2.  Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti.
361/407 000
89 na 100 000
3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové oblasti KCC.
361/586 000
62 na 100 000
4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech.
163/361
45%
5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech.
38/270
14%
6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech.
23/38
61%
7.  Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech.
28/335
8%
8.  Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk.
40/444, prům. věk 69
9%
. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech.
9/270
3%
10.  Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech.
12/70
17%
11.  Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA čiendarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech.
35/336
10,4%
12.  Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45).
19 dnů
19 dnů

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1