OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Snahou FNUSA je získávat a udržet si spokojené pacienty/klienty, zaměstnance. Proto se systematicky věnujeme získávání informací o jejich spokojenosti.  Spokojenost pacientů, klientů je v rámci FNUSA definována jako „souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky pacienta/klienta a vnímanou realitou v oblasti poskytované péče. Požadavky pacienta/klienta jsou kombinací jeho vlastních potřeb a očekávání“. Pacient/klient, který přichází do naší nemocnice je většinou vybaven svými zkušenostmi, potřebami a očekáváním a má i informace, které získal ze svého okolí. Na jejich základě si vytvoří svou představu toho, jak by měla optimálně péče o jeho zdraví probíhat. Cílem našich snah v této oblasti je co největší přiblížení se představ našich pacientů/klientů se stavem poskytované péče. Pro naplnění našich snah je důležité průběžné získávání zpětné vazby o spokojenosti/nespokojenosti našich pacientů/klientů.

Formy průběžného sledování spokojenosti pacientů/klientů ve FNUSA:
  • celoroční sběr dotazníků na lůžkových odděleních a na ambulancích včetně interního vyhodnocení,
  • měření spokojenosti klientů laboratorních pracovišť,
  • měření spokojenosti klientů samostatně certifikovaných pracovišť,
  • měření spokojenosti studentů s absolvovanou praxí v naší Nemocniční lékárně.
 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se s ohledem na svůj závazek neustálého zlepšování našich služeb snaží zefektivnit proces získání zpětné vazby od našich pacientů a klientů. Z tohoto důvodu v současnosti zavádíme systém elektronického sledování spokojenosti.
Prosíme zástupce zdravotnických zařízení o laskavé posouzení kvality poskytovaných služeb naší Nemocniční lékárny v níže předkládaném dotazníku a jeho doplnění o náměty ke zlepšení či připomínky:

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1