OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

OKS FNUSA logo rgb

logo

 

Pro zahájení jednání o uzavření smlouvy a vytvoření kalkulace ke klinickému hodnocení je potřeba zaslat následující dokumenty:
• Návrh smlouvy o provedení klinického hodnocení
• Platební přílohu
• Protokol klinického hodnocení s flowchartem, popř. shrnutí protokolu v českém jazyce

Smlouva a platební příloha
• Ve FNUSA je umožněno uzavření pouze trojstranné smlouvy mezi zadavatelem (CRO), hlavním zkoušejícím a FNUSA
• FNUSA upřednostňuje návrhy smluv od zadavatele, které jsou následně připomínkovány z právního a ekonomického hlediska.

K vyjednávání smlouvy je třeba dodat tyto dokumenty:

Intervenční studie

 1. Schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 2. Schválení Multicentrické etické komise/ Lokální etické komise
 3. Pojištění klinického hodnocení
 4. Výpis z Obchodního rejstříku (sponzor i CRO)
 5. Plná moc (v případě potřeby)   

Neintervenční studie

 1. Potvrzení o oznámení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv
 2. Výpis z Obchodního rejstříku (sponzor i CRO)
 3. Plná moc (v případě potřeby)
 4. Schválení Lokální etické komise (v případě potřeby)

 Dalšní informace

 • Ve smlouvě je třeba uvést jasný odkaz na přesnou fakturační a korespondenční adresu plátce (sponzor/CRO)
 • Při úhradě faktur je nutné vždy uvést variabilní symbol = číslo faktury
 • Proplácení cestovného a jiných nákladů pacientů je možné:
  • ve formě stravenek/poukázek od sponzora
  • fakturací ze strany nemocnice, poté vyplaceno pacientům přes pokladnu FNUSA v hotovosti