OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

OKS FNUSA logo rgb

logo

 

EXISTUJE RIZIKO NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ V RÁMCI KLINICKÝCH STUDIÍ?
Ano. Léčba použitá v klinické studii může způsobit vedlejší nežádoucí účinky, v závislosti na typu léčby a stavu pacienta. Vedlejší účinky nemusí být u všech pacientů stejné. V klinické studii je podáván lék, u kterého se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které byly již dříve pozorovány a jsou známy, nebo se mohou vyskytnout nežádoucí účinky nové. Proto jsou pacienti sledováni a kontrolováni podrobněji, než je tomu u léčby standardní.


Pacienti potřebují vědět, zda mohou očekávat vedlejší nežádoucí účinky a také předpoklad, s jakou pravděpodobností se mohou vyskytovat.


Váš lékař a zdravotní sestra Vás budou co nejpodrobněji informovat o možných rizicích i výhodách navrhované léčby. Jestliže budete souhlasit, je nutné podepsat tzv. „Informovaný souhlas pacienta “. Před podpisem si musíte být jistí, že jste pochopili všechny informace, které Vám byly sděleny. Můžete se zeptat lékaře a sestry, aby Vám vysvětlili to, čemu jste neporozuměli. Důležité je také to, že i když podepíšete Informovaný souhlas pacienta, můžete během léčby kdykoli z klinické studie odstoupit a vyžadovat jinou vhodnou léčbu, aniž byste byli jakýmkoli způsobem znevýhodněni. Vaše léčba pak bude pokračovat v rámci léčby standardně používané.

 

JAKÉ VÝHODY/PŘÍPADNĚ RIZIKA PŘINÁŠÍ ÚČAST V KLINICKÝCH STUDIÍCH?
Účast v klinické studii může pacientovi (neboli subjektu hodnocení) přinést řadu výhod. Díky klinickým studiím mohou pacienti získat přístup k novým možnostem léčby. Často se například hodnotí léky, které dosud nebyly registrovány a nejsou tudíž v běžné léčebné praxi dostupné. V některých případech, kdy se jedná o pacienty, kteří vyčerpali všechny možnosti běžně dostupné léčby, je účast ve studii pro pacienta poslední nadějí na vyléčení. Další výhodou je bezesporu možnost získat nový hodnocený lék bezplatně (léky ve studii poskytuje zadavatel). V případě studií prováděných na zdravých dobrovolnících lze účast ve studii kompenzovat finanční odměnou.


Nelze také pominout etický faktor Vaší účasti ve studii. Bez klinických studií by totiž nebylo možné do praxe zavádět nové, mnohdy účinnější, případně lépe snášené léky.


Je ovšem třeba připustit, že účast ve studii se sebou přináší i rizika - existuje reálná možnost výskytu vedlejších nežádoucích účinků. Vedlejší účinky nemusí být u všech pacientů stejné. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky, které byly již dříve pozorovány a jsou známy, nebo se mohou vyskytnout nežádoucí účinky zcela nové (mnohdy i neočekávané).


Proto jsou pacienti zařazení do studie pod větším dohledem. Frekvence návštěv a také některých vyšetření (např. odběry krve a její laboratorní vyšetření, CT, EKG atd.) bývá obvykle větší než při běžné léčbě. I to ovšem může být některými pacienty přijímáno kladně, protože je o ně díky účasti ve studii postaráno s maximální péčí. Předtím, než se rozhodnete pro svoji účast ve studii, by Vás měl lékař co nejpodrobněji informovat o možných rizicích i výhodách navrhované léčby. 

 

JAKÁ STUDIE JE VHODNÁ PRO VAŠE ONEMOCNĚNÍ?
Je důležité, abyste se zeptali na všechny možnosti léčby onemocnění Vašeho lékaře. Ten Vám může nabídnout léčbu běžnou pro tento typ onemocnění (standardní), nebo může nabídnout účast v klinické studii, pokud budete splňovat podmínky, které jsou uvedeny v protokolu (plánu) studie. Nebojte se ptát svého lékaře, klaďte otázky, pokuste se pochopit výhody a rizika všech možností léčby. Pamatujte, že žádná otázka není hloupá.

 

JAK MOHOU BÝT PACIENTI ZAHRNUTI DO KLINICKÉ STUDIE?
Účast v klinické studii může být pacientovi nabídnuta jeho ošetřujícím lékařem, který zvážil výhody i možná rizika takovéto navrhované léčby. Pacient se může zúčastnit klinické studie z mnoha důvodů. Tím hlavním je pravděpodobně důvěra v nový lék nebo novou kombinaci léků při léčbě jeho onemocnění.


Pacienti v klinických studiích patří mezi ty, kteří přijímají novou léčbu před tím, než je dostupná ve velkém měřítku lékařům. Pacienti, kteří se rozhodují, zda se zúčastní studie či ne, by se měli seznámit se všemi riziky a výhodami léčby standardní (běžně dostupnými léky , většinou již dlouho v praxi používanými) i léčby v rámci klinické studie a měli by svého lékaře zeptat na všechny otázky, které je zajímají.

 

CO JE POTŘEBA ZVÁŽIT PŘEDTÍM, NĚŽ SE ROZHODNETE ÚČASTNIT SE KLINICKÉ STUDIE ?
Každý pacient je jiný. I Vy jste individualitou, máte své potřeby a Vaše zdraví je důležité. Jestliže se rozhodnete pro léčbu, ať už je to klinická studie nebo ne, pamatujte si, že nejste sám. Je zde mnoho lidí, kteří Vám mohou pomoci – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a především Vaše rodina, přátelé a ostatní pacienti. Ačkoli je rozhodnutí o navrhované léčbě především Vaším rozhodnutím, všichni ostatní Vám mohou být v tomto nápomocni. Jestliže uvažujete o tom, že se zapojíte do léčby v rámci klinické studie, existuje řada otázek, na které byste se měli zeptat :

  • Co je cílem studie?
  • Co studie zahrnuje – jaké druhy testů a léčby (jak často bude léčba podávána, jak často budete muset chodit na kontroly, jaká vyšetření jsou nutná v průběhu léčby i po jejím ukončení )?
  • Co se stane ve Vašem případě s a bez této léčby? Existuje pro Vás jiná běžná léčba a jak je srovnatelná s léčbou v rámci klinické studie?
  • S jakými nežádoucími účinky se můžete setkat?
  • Jaký bude mít léčba vliv na Váš denní život?
  • Jak dlouho studie potrvá?
  • Budete hospitalizováni, a pokud ano, jak často a jak dlouho?
  • Jaký typ dlouhodobé péče je součástí studie?
  • Jakým způsobem budete pojištěni v rámci klinické studie?