OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 1. 4. 2016, Brno


Monografii, která si klade za cíl vystihnout v 19 kapitolách problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku, pokřtili ve čtvrtek 31. března spolu s odborným seminářem její autoři - prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (KOCHHK FNUSA). Kmotry publikace byli prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. a MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka edice Postgraduální medicína nakladatelství MF Dnes.
Kolektiv převážně brněnských autorů usiloval o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky, a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínající lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, otorinolaryngologie i lékaře hraničních oborů. Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů KOCHHK FNUSA a Masarykova onkologického ústavu, včetně Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a dalších pracovišť.
Zhoubné nádory hlavy a krku patří k méně častým onkologickým diagnózám, počet jejich případů však trvale narůstá. Ročně je v České republice nově diagnostikováno 2 000 až 2 200 pacientů s tímto karcinomem a 900 až 1 050 pacientů na něj zemře. V monografii jsou zahrnuta témata kancerogeneze (přeměny "normální" buňky na buňku nádorovou), molekulární biologie a prevence uvedené skupiny nádorů, jejich diagnostika, chirurgická a konzervativní léčba chemoradioterapií, podpůrná léčba a následná rehabilitace k zajištění přiměřené kvality života.
Otorinolaryngologickou kliniku založil v roce 1920 profesor MUDr. František Ninger, DrSc. Za jeho působení se klinika věnovala problematice skleromu vestibulárního aparátu a ušních nemocí i jejich komplikacím a rovněž operační léčbě rakoviny hrtanu. Za vedení kliniky profesorem MUDr. Romanem Hladkým, CSc. patřila brněnská klinika k předním pracovištím v republice. Její vědeckovýzkumná činnost se zaměřovala především na výzkum otosklerózy a sluchového aparátu. Klinika jako první na světě provedla punkce perilymfatické cisterny a prokázala, že tento výkon je pro funkci vnitřního ucha neškodný a lze jej použít k účelům diagnostickým i léčebným a v neposlední řadě i pro výzkumu nitroušních tekutin. V klinické praxi se brněnská ORL klinika poprvé v republice začala užívat mediastinoskopii. Za vedení kliniky profesorem MUDr. Romem Kostřicou, CSc. prošla klinika rekonstrukcí a s ohledem na vzrůstající počet nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku byl postupně rozšiřován onkologický program, který výrazně profitoval na možnosti interdisciplinární spolupráce. Od roku 1999 nese klinika svůj nový název „Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku".
Nyní klinika provádí rozsáhlé onkochirurgické operace vyžadující rekonstrukci pooperačních defektů a operace spodiny lební a je jediným Centrem kochleárních implantací pro moravský region. Kliniku vede od ledna 2016 MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

 

Kontakt:
Ing. Petra Veselá – asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Pavel Gejdoš – PR manažer FNUSA-ICRC, Brno, tel.: 605 231 414, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1