OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 14. 10. 2016, Brno

Společné setkání Dozorčí rady a Mezinárodního vědeckého poradního sboru Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) se konalo v uplynulých třech dnech v jeho prostorách.

Účelem bylo zhodnotit aktivity vědeckých a administrativních týmů jak za prvních pět let rozjezdové fáze financované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, tak letošní „ostrý“ provoz, na který přidělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Národního programu udržitelnosti II.

Členové obou rad se setkali za dobu existence centra potřetí, a to v dosud nejvyšším počtu účastníků. Ti reprezentují vysoký mezinárodní standard medicínského výzkumu a jejich doporučení jsou tak pro FNUSA-ICRC velice cenná. Externí hodnotitelé konstatovali vysokou úroveň akce po stránce obsahové i organizační a formální, stejně jako velký pokrok brněnského výzkumného centra ve srovnání s předchozími lety. Díky pravidelnému hodnotícímu panelu lze dobře sledovat a kvantifikovat pokrok všech výzkumných skupin.

Většina účastníků jednání zdůraznila zásadní význam FNUSA-ICRC pro region i pro Českou republiku stejně jako důležitost tohoto jednání pro budoucí rozvoj výzkumného centra. MUDr. Martin Jan Stránský, FACP, ředitel Polikliniky na Národní v Praze a mj. vysokoškolský pedagog americké Yale School of Medicine uvedl, že profesionalizace všech výzkumných týmů vede k profesionalizaci FNUSA-ICRC, což je dalším krokem v legitimizaci této mladé instituce. Stránský také zdůraznil potřebu spolupráce vědecko-výzkumných institucí v rámci regionu i v rámci celé České republiky.

Robert G. Will, CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSc, profesor klinické neurologie na Univerzitě ve skotském Edinburghu, pozitivně hodnotí interní restrukturalizaci FNUSA-ICRC. Spolu s Prof. Dr. Peter Nestorem (Centrum neurodegenerativních nemocí, Magdeburg, Německo) se na základě vlastních zkušeností shodují na potřebě dlouhodobějšího finančního rámce, který by organizaci přinesl stabilitu a zároveň by mohl přilákat zkušené vědce ze zahraničí.

„Jsem velmi šťastný a hrdý, že jsme tu měli kvalitně zorganizované a úspěšné jednání poradní a dozorčí rady již potřetí v řadě, se značným počtem význačných vědců z celého světa,“ uvedl šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Kontakt
Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel Gejdoš, PR manager FNUSA-ICRC, tel.: 605 231 414, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Za Mezinárodní vědecký poradní sbor se zúčastnili:

prof. Dr. Aleš Blinc - lékař oddělení vaskulární medicíny Lékařského centra Univerzity v Lublani a docent medicíny na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani. Ve výzkumu se soustřeďuje na aneurysma aorty a další onemocnění tepen a žil.

prof. John Cleland - po dokončení postgraduálních studií jmenován odborným asistentem kardiologie Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně.
Jeho hlavním zájmem je srdeční selhání - od prevence, přes odhalení po léčbu. V roce 1994 získal stipendium Britské kardiologické nadace na klinický výzkum selhání srdce. V roce 1999 jmenován předsedou Kardiologické nadace Univerzity v Hull.

Hana Nenicka Dawson, PhD - odborná asistentka na katedře neurologie Lékařské fakulty Dukeovy univerzity v americkém Durhamu a v tamním Lékařském centru. Věnuje se výzkumu Alzheimerovy choroby.

Dr. MED., Dr. Brett M. Kissela, MD - vedoucí katedry neurologie a regenerativní medicíny Lékařské fakulty Univerzity v Cincinnati. Ve výzkumu se soustřeďuje na vliv cukrovky na vznik cévní mozkové příhody a na projekty k co nejefektivnějšímu vyléčení následků.

Kenneth L. Moya, PhD - pedagog v Centru pro interdisciplinární výzkum v biologii a na École normale supérieure v Paříži ve Francii. Věnuje se mimo jiné lokalizaci buněčné prionové bílkoviny (PrPC) v mozku a jeho vlivu na přenos synapsí.

prof. Dr. Peter Nestor - v roce 2005 se stal klinickým vědeckým pracovníkem Rady pro lékařský výzkum a docentem Cambridgeské univerzity. Od roku 2009 působil jak vysokoškolský pedagog v oboru kognitivní neurologie na Cambridgeské univerzitě. V roce 2012 přešel do Německého centra neurodegenerativních
onemocnění, kde vede skupinu zaměřenou na Alzheimerovu chorobu. Konkrétně na diagnostiku jejich indikátorů.

Dr. Marcelo Rubinstein - v letech 1997-2011 působil jako zahraniční vědecký pracovník na Lékařském institutu Howarda Hughese v USA. Je ředitelem laboratoře Národní rady pro vědecký a technický výzkum Argentiny, hlavním zkoušejícím a docentem na Fakultě přírodních věd Universidad de Buenos Aires Jeho poslední výzkum odhalil částice v mozku, které mají vliv na to, jak člověk přijímá potravu a jestli je obézní nebo ne. Před dvěma lety získal ocenění Světové akademie věd.

Dr. Gustavo Sevlever - vedoucí oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires, jeden z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii, konkrétně na léčbu následků cévní mozkové příhody.

Za Dozorčí radu FNUSA-ICRC se zúčastnili ze zahraničních členů:

prof. Dr. habil. Thomas Braun - ředitel a vědecký pracovník německého Institutu Maxe Plancka pro výzkum srdce a plic, v minulosti i ředitel Ústavu fyziologické chemie. Jeho tým se zaměřuje na výzkum obnovy buněk - a možné využití k regeneraci srdce.

Robert G. Will CBE MA(Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSci - profesor klinické neurologie Edinburské univerzity a člen jejího Centra pro klinické mozkové vědy (Centre for Clinical Brian Sciences), multioborového translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku, například Creutzfeldt-Jakobovy nemoci.

prof. Robert Zorec, B.Sc., M.Sc., PhD profesor patofyziologie lékařské fakulty University of Ljubljana, člen Slovinské akademie věd a Akademie Europaea. Od roku 1991 byl ředitelem Laboratory of Neuroendoscrinology-Molecular Cell Physilogy. V roce 1997 získal slovinské národní ocenění za vědu (Slovenia Prize for Science). V roce 2000 založil laboratoře Biomedical v Ljubljani, kde je od roku 2006 ředitelem. Jeho výzkumným zájmem je diagnostika kapacity buněčné membrány a fyziologie buněk.

10.2016 JOINT MEETING 001


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1