OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 11. 5. 2017, Brno

FNUSA kardio small

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) významně rozšířila své výzkumné aktivity - začala realizovat 6 nových výzkumných projektů financovaných z grantů poskytnutých Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV) na období 2017-2020. Nové výzkumné projekty se zaměřují na nádorové onemocnění prostaty, mozkové výduti (tzv. mozková aneuryzmata), komplikace při chirurgických výkonech na břišní aortě, léčbu pacientů s nádorem neuroblastomem, epilepsii, a zubní kaz.

FNUSA získala ve veřejné soutěži Agentury pro zdravotnický výzkum 6 grantů - celkem bylo úspěšných 89 přihlášek z celé České republiky. U čtyřech projektů je výzkumník z FNUSA hlavním řešitelem projektu a u dalších dvou projektů je výzkumník FNUSA spoluřešitelem:

 

  • Zoran Culig, pracovník Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA (FNUSA-ICRC), se spolu s partnery z Biofyzikálního ústavu Akademie věd a Fakultní nemocnice Olomouc zabývá rolí receptorů v regulaci buněčných událostí asociovaných s resistencí k léčbě nádorových onemocnění prostaty.
  • Aleš Hejčl, také z FNUSA-ICRC, se s kolegy z Fakultní nemocnice Motol, Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zabývá počítačovým modelováním rizika prasknutí mozkových výdutí, mozkových aneuryzmat, jejichž prasknutí vede k nejtěžší formě cévní mozkové příhody.
  • Přednostka Stomatologické kliniky, Lydie Izakovičová Hollá, se společně s partnery z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zaměřuje na moderní biotechnologické přístupy na molekulární úrovni při analýze příčin vzniku a rozvoje zubního kazu s cílem nalézt nové možnosti jeho včasné diagnostiky a prevence.
  • Robert Staffa, přednosta II. chirurgické kliniky FNUSA také s partnery z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity chtějí popsat nový způsob časné detekce komplikací při chirurgických výkonech na břišní aortě – časná detekce je naprosto zásadní pro zahájení léčby v době, kdy je stav ještě ovlivnitelný.
  • Jan Frič z FNUSA-ICRC je spoluřešitelem projektu vedeného Fakultní nemocnicí Brno, který se zaměřuje na vývoj prognostických znaků, které pomohou k časnému odhalení případných závažných následků léčby po úspěšné terapii pacientů s neuroblastomem, nejčastějším mimolebečním solidním nádorem dětského věku.
  • Milan Brázdil, přednosta I. neurologické kliniky FNUSA a Ivan Rektor (bývalý přednosta této kliniky), se zabývají novými způsoby detekce mozkových lézí pro úspěšnou léčbu epilepsie.

 

Celková finanční výše dotací, které FNUSA z 6 nových grantů získá, je 36 mil. Kč.

„Získání 6 grantů ve veřejné soutěži Agentury pro zdravotnický výzkum považuji za velký úspěch, který dokládá kvalitu výzkumné činnosti v naší nemocnici. Nejen klinická péče, ale také výzkum je cestou, jak zajistit pacientům včasnou diagnostiku a léčbu ” říká Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Agentura pro zdravotnický výzkum je organizační složkou v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Byla založena v roce 2014 a nahradila Interní grantovou agenturu Ministerstva zdravotnictví.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1