OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 13.11.2017, Brno

 Srdeční selhání je nemoc, při které naše srdce nezvládá plnit základní funkci a dostávat do našeho těla dostatečné množství krve, která se tak hromadí na nesprávných místech. V České republice onemocněním trpí 200 000 pacientů a každý rok na něj umírá více lidí než na rakovinu, které se lidé paradoxně více bojí.  Často je srdeční selhání zaměňováno za infarkt.

Prvním krokem v léčbě srdečního selhání je nasazení vhodných léků, jejichž spektrum se u srdečního selhání neustále rozšiřuje. Důležité je také dosažení maximálně tolerovaných dávek těchto léků.

Dalším krokem je přístrojová technika: z důvodů zabránění arytmií u pacientů se sníženou srdeční funkcí implantace kardioverteru defibrilátoru a u pacientů s poruchou převodu implantace biventrikulárního kardiostimulátoru. Pro pacienty s nejtěžší formou srdečního selhání je posledním krokem implantace čerpadel - tzv. podpor levé komory srdeční nebo transplantace srdce. Jelikož se jedná o složitou problematiku, rozhodli jsme se v Brně uspořádat kurz srdečního selhání pro lékaře po kmeni z Vnitřního lékařství, kteří jsou před nebo po atestaci z Kardiologie a mají zájem se profilovat na srdeční selhání,“ sdělila prof. Lenka Špinarová, přednostka I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA, která Kurz srdečního selhání pořádala.

I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále I. IKAK FNUSA)
k organizaci přizvala zástupce pracoviště Interní kardiologické kliniky FN Brno, I. interní - kardiologické kliniky FN Olomouc a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Program zahrnoval jednak shrnující přednášky z novinek v oblasti srdečního selhání a dále praktické ukázky v rámci bloku „hands on.“ Celý program se setkal s nesmírným zájmem mladých lékařů, po každé přednášce následovala bohatá diskuze a dotazy z praxe. Všichni účastníci, ať již přednášející nebo posluchači hodnotili kurz jako velice přínosný, který přinesl i zajímavé interaktivní diskuze.

Protože byl o kurz srdečního selhání velký zájem, rozhodlo se vedení I. IKAK FNUSA upořádat další kurz, a to zítra, tj.  14.11.2017.

Dopolední blok přednášek zahajuje MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. z I. IKAK FNUSA sdělením o kardiomyopatiích a myokarditidách s vlastními výsledky sledování pacientů se zánětlivým onemocněním srdečního svalu. Důležité je sledování, zda dojde k úpravě stavu do 3-6 měsíců a teprve potom zvažovat speciální léčbu jako je implantace přístrojů, ať se jedná o kardiovertery defibrilátory či resynchronizační terapii. Prof. MUDr Lenka Špinarová, Ph.D. se zaměří na akutní srdeční selhání, kdy v první části přednášky seznámí posluchače s novinkami v Guidelines 2016 v této oblasti a v druhé části přednášky představuje nové léky a molekuly v léčbě akutního srdečního selhání, včetně studií, kde byly testovány.

Prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno bude hovořit o antidiabetikách a úskalí jejich užívání u pacientů se srdečním selháním.

Syndromem spánkové apnoe u pacientů se srdečním selháním se bude zabývat doc. MUDr. Ondřej Ludka. Ph.D., který upozorní na její negativní prognostický význam a zabývá se možnostmi její léčby, včetně přístrojových metod. Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti bude probírat možnosti přístrojové léčby srdečního selhání a telemonitoringu. Vychází rovněž z nových doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu srdečního selhání a arytmií.  Poslední blok patří Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, jehož odborníci budou hovořit o podporách oběhu a transplantace srdce.

Velmi oblíbené jsou praktické ukázky, tzv. hands on. Lékaři mají možnost shlédnout praktické provádění pravostranné srdeční katetrizace, kontrolu pacienta s implantovanou levostrannou srdeční podporou a v neposlední řadě mají možnost shlédnout nové echokardiografické metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře.

I.interní kardioangiologická klinika FNUSA je komplexní kardiologické pracoviště, kde se staráme o pacienty s akutním koronárním  syndromem, s chronickou formou ischemické choroby srdeční, se srdečními arytmiemi, srdečním selháním a po transplantaci srdce. Ročně je u nás ošetřeno zhruba 700 pacientů s infarktem myokardu. Pacienti se srdečním selháním a po transplantaci srdce jsou hospitalizováni na specializovaném oddělení naší kliniky, kdy v roce 2016 jich bylo celkem přijato 1 124. Ke specializovaným vyšetřením pacientů se srdečním selháním patří pravostranná katetrizace, kdy se žilní cestou měří tlaky v plicním řečišti a dále zjišťuje i minutový výdej srdce: těchto vyšetření bylo provedeno 247 a srdeční biopsie, kdy se odebere drobný vzorek tkáně ze srdce, který se dále zpracovává pod mikroskopem. Slouží jednak k vyloučení přítomnosti zánětu v srdci či vyloučení odhojování srdce (rejekci) u pacientů po transplantaci srdce. Těchto výkonů bylo vloni na našem pracovišti provedeno 365.   

 kurz srdecniho selhani

 

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1