OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 28.11.2017, Brno

U příležitosti 100. výročí vzniku Masarykovy univerzity proběhne 28. listopadu 2017 ve 13:00 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně slavnostní vernisáž expozice „Ku klinice neurologické.“ Vznik expozice, která je zaměřena na historii neurologické kliniky, byl inspirován unikátním nálezem pozůstalosti Prof. MUDr. Karla Popka a bude trvale umístěn v prostorách I. neurologické kliniky FNUSA.

Pozvánka

Expozice přibližuje historický vývoj neurologické kliniky a nastiňuje osudy významných brněnských neurologů, kteří se zasloužili o rozvoj kliniky, a kteří zde pracovali po velkou část svého života. Zájemci si budou moci prohlédnout dokumenty a unikátní publikace, stejně jako ukázky historického lékařského vybavení, které se běžně v lékařské praxi používaly.

Expozici zpracovali pod vedením Mgr. Lenky Mrázové a za spolupráce prof. MUDr. Milana Brázdila Ph.D., přednosty I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU, studenti oboru muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Po konstituování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v r. 1919 vznikla zprvu „Klinika nemocí vnitřních a nervových“ (vedená prof. Vanýskem), z níž se však neurologická část brzy oddělila a spojila se s psychiatrií v „Kliniku pro choroby duševní a nervové Masarykovy university v Brně“ (1923-1948). V poválečné době se obě pracoviště osamostatňují a de iure vzniká v průběhu roku 1948 Neurologická klinika, jejímž vedoucím se stává prof. Popek, který vedl pracoviště až do své smrti v r. 1971.

V současnosti zajišťuje I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU (dále FNUSA a LF MU) vysoce kvalitní diagnosticko-léčebnou péči o široké spektrum pacientů s neurologickými onemocněními a současně zajišťuje výuku neurologie a neurologické propedeutiky pro potřeby Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je školícím pracovištěm pro postgraduální výuku neurologie (v rámci odborných specializací – atestací) a neurověd. Klinika se zapojila do projektu k optimalizaci výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity – OPTIMED, v jehož rámci dojde v následujících letech k rozšíření pregraduální výuky neurologie navíc o jeden týden. 

Klinika disponuje čtyřmi lůžkovými odděleními, jednotkou intenzivní péče (JIP), ambulancemi pro všeobecnou neurologii i specializovanými ambulancemi a dále špičkově vybavenými laboratořemi - elektrofyziologickými (EEG, včetně specializované video-EEG monitorovací jednotky s provozem 24/7, EMG, evokované potenciály, transkraniální magnetická stimulace) a sonografickou. V rámci I. neurologické kliniky působí šest specializovaných Center – Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus Brno, Centrum pro kognitivní poruchy, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Centrum pro roztroušenou sklerózu a Komplexní centrum pro léčbu spasticity.

Na I. neurologické klinice FNUSA bylo za rok 2016 ambulantně ošetřeno  48 076 pacientů a hospitalizováno 1 942 pacientů.

DSC 4572

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1