OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Od 15. září do 31. ledna proběhne kampaň zaměřená na prevenci kouření a požívání alkoholu, kterou pořádá projekt Kardiovize Brno 2030 a Městská policie Brno.
Cílem spolupráce je informování veřejnosti o škodlivosti užívání tabákových výrobků, konzumace alkoholu a poradenství v oblasti odvykání. Zájemci budou moci přijít do Preventivně informačního centra Městské policie Brno, na ulici Křenová 4, kde jim proškolenízaměstnanci poskytnou informace a kontakty na specializová pracoviště v oblasti poradenství nebo léčby.
Kuřáci a pasivní kuřáci si budou moci nechat změřit množství vydechovaného oxidu uhelnatého, který stanovuje odhad expozice tabákového kouře.

Od 15. září do 15. října budou také v centru každou středu od 13.00 do 17.00 hod. lékaři projektu Kardiovize poskytovat poradenství v oblasti odvykání kouření. Dále budou zájemci seznámeni s kampaní „V autě se nekouří“, která je zaměřená na cílovou skupinu řidičů, jejich spolupasažérů a rodin. Zájemci budou informováni o nebezpečnosti kouření a o možnosti prevence. Řidič-nekuřák si bude moci označit vůz nekuřáckou samolepkou.


Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Projekt se skládá ze dvou fází. V rámci první probíhá u náhodně vybraných obyvatel Brna ve věku od 25 do 64 let mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. V rámci druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Vedoucími projektu jsou MUDr. Ondřej Sochor z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a prof. Francisco Lopez-Jimenez z americké Mayo Clinic, jenž byl mimo jiné hlavním řešitelem projektu CardioVision 2020, ze kterého koncept Kardiovize vychází. Více informací o projektu na www.fnusa-icrc.org/kardiovize.  

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1