OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva
23. září 2014, Brno
Nový sál pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem, dnes otevírá brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Systém umožňuje velmi přesnou navigaci intervenčních nástrojů v srdci pacienta, a proto jsou zákroky provedené za pomoci tohoto přístroje přesnější a pro pacienta šetrnější než při použití jiných technologií. Srdeční arytmie přitom patří mezi častá kardiovaskulární onemocnění. Navigační systém Stereotaxis EpochTM byl zakoupen v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC z prostředků Strukturálních fondů EU.

Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu a může se projevovat jako nepříjemné bušení srdce, pocit jeho občasného vynechání, nepravidelný tep a stavem slabosti. V nejhorších případech může poruchy rytmu vést až k takzvané náhlé srdeční smrti, na kterou jen v USA umírá ročně více než čtvrt milionu lidí. Jednou z nejčastějších forem arytmií je fibrilace srdečních síní, kterou trpí zhruba 5 % populace nad 65 let a u populace nad 80 let se toto procento zvyšuje na dvojnásobek. Studie americké University of Minnesota však odhaduje, že některým z typů srdeční arytmie trpí téměř polovina populace.
Nový elektrofyziologický sál bude sloužit zejména k provádění elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací srdečních arytmií. Současně může sloužit také k přesnému umisťování stimulačních a defibrilačních elektrod do srdečních dutin nebo k rozšiřování zúžených věnčitých tepen při léčbě ischemické choroby srdeční a prevenci infarktu myokardu. Systém lze také využít v oblasti neurologických intervencí. "Elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace se staly v posledním desetiletí jedním z pilířů diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu", přibližuje Zdeněk Stárek, vedoucí lékař elekrofyziologického pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA.
Výhodou stereotaktického magnetického navigačního systému je, že umožňuje velmi přesnou navigaci instrumentária i do obtížně přístupných míst srdečních dutin, popřípadě mozku, a to nejen přímo z daného pracoviště, ale i „na dálku”, kdy operatér může být vzdálen tisíce kilometrů. Martin Pavlík, ředitel FNUSA, sděluje: „Další nespornou výhodou je nižší vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření v průběhu zákroku a snížení množství použité kontrastní látky.”
FNUSA je teprve druhou nemocnicí v ČR, která může využít při léčbě systém Stereotaxis EpochTM. I v celé Evropě je dosud pouze několik desítek těchto zařízení. FNUSA také jako jediná v ČR vlastní starší verzi navigačního přístroje Stereotaxis NiobeTM ES. Ta je umístěná na odloučeném pracovišti jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a slouží pro experimenty na zvířecích modelech. "Můžeme tak nabídnout vědeckým a vývojovým týmům spolupráci při výzkumu a vývoji například nových typů katétrů v animální i humánní laboratoři a tím přispět ke zrychlení a zkrácení vývoje moderních technologií a léčebných postupů,” říká ředitel ICRC Gorazd B. Stokin.


 


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1