OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva
30. září 2014, Brno
 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořídila nové vybavení pro rehabilitaci pacientů

Celkem 20 zdravotnických přístrojových celků výrazně zlepší rehabilitaci pacientů po léčbě v Jihomoravském kraji. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je pořídila v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA“, jehož celkové náklady činily 4,043 milionů Kč. Nové přístroje získalo pracoviště, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR)

Nové přístroje umožní pacientům návrat do aktivního života

Díky projektu bude FNUSA schopna vytvořit nadregionální rehabilitační komplex ambulantní a lůžkové péče, který umožní zlepšit pohybové a funkční schopnosti pacientů a urychlit celkové uzdravení. Strategickým cílem projektu je praktická realizace moderní koncepce rehabilitační medicíny, založené na úzké součinnosti léčebné rehabilitace s metodickými postupy funkční diagnostiky. Náhrada současného zastaralého technického zázemí špičkovými moderními přístroji a metodikami bude mít dopad na provádění speciálních postupů a testů. Zavedení nových technologií zkvalitní přípravu individuálních terapeutických programů a ergonomické poradenství, což za současných podmínek možné nebylo možné.

Pacienti tak již mohou využívat např. několik druhů trenažerů a ergometrů či chodítek. Nově pořízené přístroje také rozšiřují terapeutické možnosti pro pacienty, neboť využívají nejnovějších léčebných postupů. Modernizace pracoviště povede k vyšší specificitě, odbornosti a komfortu poskytovaných služeb. Tím bude možné zajistit aplikaci komplexní kombinaci péče fyzioterapeutické, ergoterapeutické, psychologické, fyzikální a balneoterapeutické.

„Nově pořízené přístroje rozšiřují stávající terapeutické možnosti. Povedou k významnému zlepšování zdravotního stavu pacientů a tím ke zkvalitnění jejich života. Testujeme také výkonnostní kondici dětí a dospělých sportovců. To považuji v prevenci závažných, zejména kardiovaskulárních nemocí, za velmi důležité," uvádí Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA“ je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1