OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Tisková zpráva, 21. května 2015, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) pořídila nový ekonomický a provozní informační systém, jehož základním principem je jednotná evidence všech dat, která vstupují do řídících procesů z pohledu řízení nákladovosti a řízení kvality. „V současné době jsou základní procesy správy rozpočtu, řízení nákladovosti, řízení nákladů a financí spravovány v 6ti různých systémech. Nový ekonomický a provozní informační systém tedy přináší sjednocení všech těchto agend nemocnice
do vzájemně datově propojených aplikací zahrnující i výstupy pro management. Nový informační systém je jednotný a komplexní, v maximální možné míře omezí roztříštěnost informací a zruší komunikační můstky, které působí problémy", sdělil ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Nový systém přinese efektivitu
Hlavním přínosem nového systému je: efektivnější provoz, kvalitnější péče, snazší možnost získávání relevantních dat pro strategické řízení a manažerské výstupy dle požadavků lékařů a manažerů, sjednocení veškeré řídící agendy pod jednu databázi, dosažení on-line přístupu k jednotným informacím, efektivní pořizování a využívání investic, řízení efektivity bez omezení v režimu 24/7 z kteréhokoliv místa, využití dat několik let zpětně, apod. Součástí projektu bylo pořízení i odpovídajícího technického vybavení.

Cíle jsou jasné – sledování nákladovosti a zvýšení efektivity využívání zdrojů
„Projekt je primárně určen pro top management nemocnice, dále pak pro střední management,
což jsou skupiny pracovníků odpovědné za chod, tedy i nákladovost a kvalitu péče v nemocnici", uvádí Markéta Geierová z Ekonomického úseku FNUSA. Výstupy ze systému budou určeny také
pro potřebu zřizovatele nemocnice - Ministerstvo zdravotnictví, které je povinno kontrolovat jak kvalitu péče ve zřizovaných organizacích, tak i její efektivitu a nákladovost.
Nový ekonomický a provozní informační systém podpoří efektivní využívání finančních prostředků, zejména získáváním dostupných informací ze všech pracovišť nemocnice v požadovaném čase
a kvalitě.

Přehled projektu:
• Předpokládaný rozpočet: 20.000.000 Kč
• Skutečně vyčerpaná částka: 18.902.254,33 Kč
• Pořízen informační systém vč. potřebného hardwarového vybavení

Kontakt:
Ing. Petra Veselá – asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. 604 121 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1