OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

OKS FNUSA logo rgb

Informace pro ZÁJEMCE O ÚČAST V KLINICKÉ STUDII - ZDRAVÍ DOBROVOLNÍCI

 

Co je CPU a jaké druhy klinických studií se zde provádí?

Klinicko-farmakologická jednotka (z anglického Clinical Pharmacology Unit – CPU) je součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nachází se v budově C1, ve 3. nadzemním podlaží (mapka).

Hlavním účelem CPU je provádění klinických studií s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky. Díky nejmodernějšímu vybavení, které splňuje všechny předpoklady na klinická hodnocení, je na jednotce možné provádět studie typu I – IV.

CPU disponuje pěti plně vybavenými lůžky s veškerým zázemím, což zaručuje nejen nejlepší péči a komfort o účastníky studie, ale zároveň i objektivnost a správnost získaných dat.  Všechny prováděné studie jsou schváleny etickou komisí a jsou v souladu s Helsinskou deklarací a dobrou klinickou praxí (Good Clinical Practice).

Přístup k pacientovi, zpracování dat, klinická vyšetření apod., to vše probíhá na CPU rutinně a provádí je vysoce kvalifikovaný tým lékařů a sester. Konkrétní projekt (studie) vždy nabízí účast určitému spektru osob (kritéria vstupu do studie jsou vždy u jednotlivých studií mírně odlišná).    

Studie pro zdravé dobrovolníky mívají např. následující kritéria:

  1. Jste zdravý muž nebo žena ve věku 18 – 60 let.
  2. U žen, nejste těhotná a nekojíte.
  3. Jste občan ČR.
  4. Neužíváte pravidelně žádné léky ani návykové látky.
  5. Nekouříte více než 10 cigaret nebo 2 doutníky či dýmky denně.
  6. Netrpíte žádnou vážnou alergií, případně alergií na léky.
  7. Nemáte vysoký krevní tlak.

Kde se můžu přihlásit?

Pokud máte zájem být zařazen do databáze dobrovolníku, vyplňte formulář. Tímto nám umožníte v případě vhodnosti Vás oslovit, k ničemu se nezavazujete.

Co se stane, když se přihlásím a budu vhodný?

Pokud se podle základních údajů, které jste uvedl v registračním formuláři, hodíte do některé konkrétní studie  - ozveme se Vám a případně pozveme na vstupní kontrolu. Proto je nutné, abyste nám poskytli správné kontaktní informace.

Před zahájením studie, obdrží každý vhodný dobrovolník informace o daném projektu. Na základě získaných informací, se dobrovolník rozhodne, zda se chce zúčastnit či nikoliv. Následně studijní lékař vysvětlí účastníkovi studie veškeré náležitosti týkající se dané studie. Na základě získaných informací podepisuje dobrovolník dokument „Informace pro subjekt hodnocení a Informovaný souhlas“ , čímž dobrovolník stvrzuje svoji dobrovolnou účast v projektu. Účast ve studii může dobrovolník kdykoliv, i bez udání důvodu, ukončit.

Dostanu odměnu za účast v klinické studii prováděné na CPU?

V případě účasti zdravých dobrovolníků ve studiích je obvyklé, že za poskytnutý čas a nesnáze spojené s účastí ve výzkumu, je nabídnuta finanční odměna. Výše kompenzace je závislá na typu studie a nárocích na dobrovolníka.

V případě studií vyšších fází s pacienty, kterým zkoumaný lék může přinést léčebný efekt, není z hlediska zákonů ČR možné vyplácet finanční odměnu. Jsou ovšem uhrazeny náklady, které pacient vynaložil na návštěvou centra (výdaje na dopravu, stravu apod.).