OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

• Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
• Název: Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Název programu: OP VVV
• Prioritní osa: PO 2 Budování expertních kapacit – Transfer technologií
• Výše přidělené dotace pro FNUSA: 19 522 704,1 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
• Délka realizace projektu: 48 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2026
• Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Bartoš
• Užitečné odkazy:
o http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
o http://europa.eu/
o http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rozvoj a stabilizace stávajícího systému transferu technologií ve FNUSA-ICRC na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Dalším cílem projektu pak je rozvoj Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC a rozvoj lidských zdrojů tohoto oddělení tak, aby se stalo relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků ze spolupracujících institucí v oblasti akademické i aplikační sféry a uznávanou součástí systému VaV jak na úrovni jihomoravského regionu tak celé České republiky.

Hlavními výstupy projektu bude:
• Vytvoření vysoce specializovaného týmu uvnitř instituce (částečně z vlastních zdrojů, částečně náborem nových specialistů
• Přenos best practices v oblasti TT od předních světových center TT (NIH, Isis Innovation, Cambridge Enterprise, Mayo Clinic,...)
• Implementace interního technologického skautingu
• Zavedení PR a marketingových aktivit vůči aplikační sféře
• Zavedení systémů řízení IPR a partnerství s aplikační sférou
• Realizace min, 2 školení pro výzkumné pracovníky - oblast TT
• Zavedení bilinguálních služeb OTT (ČJ/ENG)
• Realizace min. 12 networkingových akcí s aplikační sférou + 2 konferencí v oblasti TT 

eu msmt


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1