OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

V rámci vlastního vzdělávacího střediska pořádáme cca 11 typů kurzů pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů: Diabetes mellitus – podiatrie, Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy, Kanylace periferní žíly, Inkontinence a cévkování, Kardiopulmonální resuscitace, Péče o pacienta s bolestí, Péče o pacienta s tracheostomií, Péče o pacienta se zavedeným portem, Příprava pacienta na CT MR, Hojení ran a Hygiena rukou a péče o nástroje. Kurzy jsou určeny především zaměstnancům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, většina je nabízena také odborné veřejnosti. Kurzy probíhají ve Výukovém centru na Výstavní ulici č. 17, kde má Oddělení vzdělávání k dispozici dvě kompletně vybavené učebny s kapacitou 16 a 50 osob. Kromě potřebné techniky a nábytku jsou učebny vybaveny také speciálními výukovými modely (např. model na výuku kardiopulmonální resuscitace, péči o tracheostomii, nácvik cévkování, nácvik kanylace periferní žíly, nácvik základní ošetřovatelské péče o pacienta na lůžku, ad.)

 

NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ PRO ZP NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1