OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Od roku 2009 spolupracujeme s MZČR na dotačním projektu rezidenčních míst, který je zaměřen na zajištění specializační přípravy zdravotnických pracovníků. MZČR poskytuje dotaci na část nákladů tohoto vzdělávání. V letech 2009 – 2015 získala Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně celkem 153 rezidenčních míst v 28 oborech specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Zpráva nezávislého auditora zde.

Obor specializačního vzdělávání lékařů Počet RM
Alergologie a imunologie                      1
Anesteziologie a intenzivní medicína   3
Cévní chirurgie                                     4
Endokrinologie                                      1
Chirurgie                                               4
Kardiologie                                           2
Neurologie 2
Neurochirurgie                                     1
Oftalmologie                                        6
Ortopedie                                            6
Patologie                                              2
Radiologie a zobrazovací metody       6
Rehabilitační a fyzikální medicína       1
Soudní lékařství 1
Urologie 2
Vnitřní lékařství                                    1
Celkem                                                43

Obor specializačního vzdělávání nelékařských zdrav. pracovníků  Počet RM                                             
Alergologie a klinická imunologie 1                            
Aplikovaná fyzioterapie                       9
Histologie                                          3
Intenzivní péče (Oš.péče v ARIP)       65
Klinická biochemie 1
Klinická genetika                               1
Klinická psychologie                          3
Lékařská mikrobiologie                     2
Ošetřovatelská péče v chirurgii          5
Ošetřovatelská péče v interně           5
Perioperační péče                              12
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 3
Celkem                                              110


Aktuální informace o výběrových řízeních na rezidenční místa najdete v sekci KARIERA


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1