OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

OKS FNUSA logo rgb

Klinika Diagnóza Název studie Číslo protokolu Hlavní zkoušející Kontaktní osoba
I. dermatovenerologická klinika Atopická dermatitida Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost baricitinibu u dospělých pacientů se středně závažnou až těžkou atopickou dermatitidou  I4V-MC-JAHL prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. Lucia Poláčková, tel : 604 755 084, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
II. interní klinika Ulcerózní kolitida Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost Etrolizumabu během indukční a udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří nereagují na léčbu inhibitory TNF nebo ji nesnášejí GA28950 MUDr. Jan Ulbrych Mgr.Dita Budňáková, tel: 603 560 070, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
II. interní klinika Ulcerózní kolitida RANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST (UDRŽENÍ REMISE) A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ DOSUD NEUŽÍVALI ŽÁDNÝ INHIBITOR TNF GA29102 MUDr. Jan Ulbrych Mgr.Dita Budňáková, tel: 603 560 070, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Onkologicko chirurgické oddělení Nádory močových cest Otevřená, multicentrická, bezpečnostní studie s jedním ramenem hodnotící Atezolizumab v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického uroteliálního nebo non-uroteliálního karcinomu močových cest  MO29983 MUDr. Jana Katolická Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Onkologicko chirurgické oddělení Nádory prostaty Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty BAY 1841788 / 17777 MUDr. Jana Katolická Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Onkologicko chirurgické oddělení Nádory ledvin Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimem nebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR) E7080-G000-307 MUDr. Jana Katolická Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Onkologicko chirurgické oddělení Nádory prostaty MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD L1) V KOMBINACI S ENZALUTAMIDEM V POROVNÁNÍ SE SAMOTNÝM ENZALUTAMIDEM U PACIENTŮ S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATY PO SELHÁNÍ INHIBITORU SYNTÉZY ANDROGENŮ A PO SELHÁNÍ TAXANOVÉHO REŽIMU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE K NĚMU PACIENT NEZPŮSOBILÝ, ČI ŽE HO ODMÍTNE CO39385 MUDr. Jana Katolická Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I. neurologická klinika Alzheimerova choroba Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, 24 měsíční studie s paralelními skupinami zaměřená na vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku E2609 u subjektů s Alzheimerovou chorobou s časným začátkem E2609-G000-302 prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Lucia Poláčková, tel : 604 755 084, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I. neurologická klinika Roztroušená skleróza Otevřené, randomizované, multicentrické, aktivně kontrolované klinické hodnocení s paralelním uspořádáním hodnotící účinnost a bezpečnost více dávek přípravku BG00012 u dětí ve věku od 10 do 18 let s relabující-remitující roztroušenou sklerózou, CONNECT 109MS306 MUDr. Michal Dufek Ilona Bučková, tel : 543 182 673, email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I. neurologická klinika Roztroušená skleróza Multicentrická mezinárodní observační studie ke shromáždění údajů o bezpečnosti a k dokumentaci využití přípravku Fampyra® v běžné lékařské praxi 218MS401 MUDr. Michal Dufek Ilona Bučková, tel : 543 182 673, email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
II. interní klinika Crohnova choroba RANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU JAKO INDUKČNÍ A UDRŽOVACÍ LÉČBY U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOU GA29144 MUDr. Jan Ulbrych Mgr. Dita Budňáková, tel: 603 560 070, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I. neurologická klinika Alzheimerova choroba Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s odloženým zahájením zkoumající přípravek LY3314814 při léčbě mírné demence u Alzheimerovy choroby I8D-MC-AZET  MUDr. Kateřina Sheardová PhDr. Daria Hudspeth, tel: 604227160, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
II. interní klinika Chronické srdeční selhání  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost empagliflozinu 10 mg podávaného jednou denně v porovnání s placebem u pacientů s chronickým srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF). 1245.110 doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. Lucia Poláčková, tel : 604 755 084, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oddělení klinické biochemie Kardiovaskulární onemocnění RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ POSUZUJÍCÍ ÚČINKY KYSELINY BEMPEDOVÉ (PŘÍPRAVKU ETC-1002) NA VÝSKYT ZÁVAŽNÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEBO S VYSOKÝM RIZIKEM KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ, KTEŘÍ NESNÁŠEJÍ STATINY 1002-043 prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. Lucia Poláčková, tel : 604 755 084, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.