OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Byli jste spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?
 
Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je dar určen. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.
 
Finanční dar:
V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, přízemí budovy L (při vchodu z Mendlova náměstí), kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně č. 123-71138621/0710, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 656 91 Brno. Po podpisu smlouvy ze strany Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.
 
Věcný dar:
Po předchozí dohodě můžete Fakultní nemocnici na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.
 
Kontakt:
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat Odbor právních věcí, tel.: 543 183 281 nebo 54318 3283, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.)


Vzory darovacích smluv zde.

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1