OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně informuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, že zpracovává osobní údaje pacientů podle podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
Účel zpracování osobních údajů:
vedení zdravotnické dokumentace pacientů
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy
informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče
 
Subjekty údajů (osobní údaje jakých osob jsou zpracovávány):
pacienti
 
Příjemci osobních údajů a právo přístupu k osobním údajům:
Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoby pacientem výslovně určené, v případě smrti osoby blízké zemřelému pacientovi a další osoby uvedené v § 65 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (zejména lékaři, zdravotní sestry, revizní lékaři zdravotních pojišťoven, lékaři orgánů sociálního zabezpečení, soudní znalci a jiní).
Národní zdravotnický informační systém
 
Doba uchování osobních údajů:
podle druhu zdravotnické dokumentace 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů
 
Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalšího nakládání s ní je povinné a bez jejich poskytnutí není možné zajistit efektivní léčbu. Osobní údaje pacientů zpracovává Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v elektronické i listinné formě. Každý pacient má právo na poskytnutí údajů shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci (bližší informace zde); v případě jejich nepřesnosti, neúplnosti nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem může pacient požádat Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

   
certifikat kvality logo

 

emas logo CZ 000053 FNUSA
 

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1