OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně informuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, že zpracovává osobní údaje pacientů podle podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
Účel zpracování osobních údajů:
vedení zdravotnické dokumentace pacientů
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy
informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče
 
Subjekty údajů (osobní údaje jakých osob jsou zpracovávány):
pacienti
 
Příjemci osobních údajů a právo přístupu k osobním údajům:
Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoby pacientem výslovně určené, v případě smrti osoby blízké zemřelému pacientovi a další osoby uvedené v § 65 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (zejména lékaři, zdravotní sestry, revizní lékaři zdravotních pojišťoven, lékaři orgánů sociálního zabezpečení, soudní znalci a jiní).
Národní zdravotnický informační systém
 
Doba uchování osobních údajů:
podle druhu zdravotnické dokumentace 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů
 
Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalšího nakládání s ní je povinné a bez jejich poskytnutí není možné zajistit efektivní léčbu. Osobní údaje pacientů zpracovává Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v elektronické i listinné formě. Každý pacient má právo na poskytnutí údajů shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci (bližší informace zde); v případě jejich nepřesnosti, neúplnosti nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem může pacient požádat Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1