OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

Dny boje proti CMP

logo

 

 

Zobrazovací metody

Po příjezdu do nemocnice Vás čeká rychlé neurologické vyšetření, pomocí kterého neurolog určí závažnost mozkové příhody. Při podezření na cévní mozkovou příhodu (CMP) provádíme okamžitě vyšetření mozku některou ze zobrazovacích metod (počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí). Před vyšetřením se odebírají krevní odběry, které potřebujeme před případným zahájením léčby.

 

Počítačová tomografie (CT)

2016 10 12 CTTato metoda umožňuje zobrazit různé části mozku pomocí rentgenového záření a následné počítačové rekonstrukce. Z výsledných snímků je lékař schopen vyčíst rozsah a stáří poškození mozkové tkáně a rozhodnout tak o nejlepším léčebném postupu.
Samotné vyšetření trvá jen několik minut a je zcela bezbolestné. Je nutné, abyste během vyšetření nehybně leželi (především pohyby hlavy mohou vést ke zhoršení kvality snímků). Z přilehlé místnosti s Vámi po celou dobu pomocí mikrofonu komunikuje personál a o všem Vás informuje.

 

 

Nativní (prosté) CT mozku je vyšetření bez použití kontrastní látky a před jeho podstoupením není potřeba žádná zvláštní příprava. Současně s nativním CT u většiny pacientů provádíme detailní zobrazení mozkových cév, tzv. CT angiografii.
Před zahájením CT angiografie Vám sestřička zavede do žíly kanylu, která slouží pro podání kontrastní látky (obsahující jód) pro lepší zobrazení mozkových cév. Kontrastní látky patří mezi nejbezpečnější léčiva, přesto po jejich podání může dojít k nežádoucím alergickým reakcím. Proto před vyšetřením od pacienta či rodiny zjišťujeme, zda pacient netrpí alergiemi, vážnějším onemocněním ledvin (ledvinové selhání) nebo onemocněním štítné žlázy. Po vyšetření se kontrastní látka samovolně vyloučí z těla ledvinami.

 

Magnetická rezonance (MR)

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která využívá magnetické pole (na rozdíl od CT se nejedná o rentgenové záření). Během vyšetření leží pacient na vyšetřovacím stole na zádech, který je zavezen do „tunelu“ magnetické rezonance. Opět je důležité, abyste v průběhu vyšetření leželi klidně a nehýbali se. Vyšetření MR je ve srovnání s CT více hlučné (to je způsobeno rotací magnetu a vytvářením magnetického pole), proto Vám personál nabídne sluchátka. Není se však čeho bát, během vyšetření s Vámi komunikuje radiologický asistent pomocí mikrofonu.

Vzhledem k silnému magnetickému poli nemohou vyšetření podstoupit pacienti se srdečním kardiostimulátorem, umělými srdečními chlopněmi, nitroušními implantáty a dalšími kovovými materiály. Proto se před vyšetřením vyplňuje tzv. bezpečnostní dotazník.

Vyšetření umožňuje zobrazení cév bez nutnosti podání kontrastní látky a trvá několik desítek minut, tj. ve srovnání s CT je delší.
Magnetickou rezonanci nejčastěji provádíme pacientům s nejasným nálezem na CT mozku, dále v případě, kdy není možné určit přesnou dobu vzniku obtíží a také jako kontrolní vyšetření ke zhodnocení rozsahu mozkového infarktu.

 

Praktické informace

Pracoviště CT i MR je ve stejné budově a patře jako naše jednotka intenzivní péče (tj. 1-2 minuty chůze). V případě, že toto pracoviště není k dispozici, je vyšetření provedeno v budově M, která je od naší JIP vzdálena necelých 10 min chůze.

 

SHRNUTÍ KAPITOLY

Po příjezdu do nemocnice lékařský tým provede vyšetření mozku a mozkových tepen některou ze zobrazovacích metod, buď počítačovou tomografií anebo vyšetření magnetickou rezonancí. Obě vyšetření jsou zcela bezbolestná a trvají jen několik minut.

 


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1